Pin It

TERMES I CONDICIONS D'ÚS, PRIVADESA I CONDICIONS GENERALS DE CONTRATACIÓ 

Condicions generals d'ús i Política de Privacitat i de Protecció de Dades de Caràcter Personal

1.- Informació Fiscal i Registral

Escapadasingle.cat és una página web propietat de Cristina González Jiménez, NIF 53062915Y, amb domicili social a Vilanova i la Geltrú, carrer Picapedrers 14, 08800, per a la comercialització de viatges de l’agencia Outdoor, Sports&Tourism amb número de registre GC-004890.

2.- Identitat i Direcció del responsable del fitxer

El titular i responsable del fitxer que tracta i conté les dades dels Usuaris del lloc web és CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ amb domicili a l'efecte de la present a Vilanova i la Geltrú, carrer Picapedrers 14,08800.

3.- Protecció de Dades de Caràcter Personal de Conformitat amb la Normativa Aplicable

CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ, com a responsable d'aquest lloc web i de conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ha posat en pràctica aquelles polítiques, mitjans i procediments tècnics i organitzatius per garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades de caràcter personal dels seus Usuaris.

3.1.- Tractament de les Dades i la seva Confidencialitat

Les dades de caràcter personal que en virtut del present Lloc Web l'Usuari faciliti voluntàriament bé amb l'objecte de demanar o sol·licitar informació, per donar-se d'alta com a usuari o bé mentre interactua i introdueix continguts com Usuari del nostre lloc web o que faciliti a sol·licitud de CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ o la página Web a l'efecte de dur a terme o realitzar qualsevol de les finalitats pròpies de Escapadadingle.cat ressenyades en els apartats següents, s'incorporaran al fitxer automatitzat ressenyat en l'apartat 2 anterior, la titularitat i responsabilitat del qual és ostentada per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ.

En introduir l'Usuari directament totes les dades incloses en els formularis continguts en el present lloc web, l'Usuari:

Accepta l'obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat, legitimitat i situació real i accepta i entén que recaigui directament i exclusivament sobre si mateix la responsabilitat no només sobre l'autenticitat, exactitud, vigència i veracitat sinó de així mantenir l'autenticitat , exactitud, vigència i veracitat de les dades, ja que CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat i altres dades proporcionades o facilitades per l'Usuari; així l'Usuari reconeix que serà l'únic responsable dels danys i perjudicis que puguin causar, comportar o generar en vers a CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ o a tercers les dades, informació i manifestacions inexactes, falses, no actualitzades que el mateix faciliti, proporcioni o realitzi;
Reconeix ser major d'edat i que ostenta la capacitat jurídica i d'obrar necessària per tal de subscriure els productes i / o serveis oferts per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ en el Lloc Web Escapadasingle.cat, i, entén i accepta que són necessaris per a la prestació dels serveis subscrits i / o per a la realització dels productes contractats a través del Lloc Web.


En el cas que l'Usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta o si CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ podrà denegar l'accés i / o ús present o futur del lloc web o de qualsevol dels seus continguts, productes i / o serveis. L’entitat responsable del fitxer, així com els que intervinguin en qualsevol fase del tractament i / o les entitats a qui els hagin estat comunicades - si és el cas i en virtut de la corresponent autorització conferida per l'Usuari - estan obligades a observar el secret professional i adoptaran els nivells de protecció i les mesures tècniques i organitzatives necessàries al seu abast que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal, evitant, en la mesura del possible, accessos no autoritzats, modificacions il·lícites, sostraccions i / o la pèrdua de les dades i per tal de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ, això segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels usuaris d'aquest lloc Web.No obstant això, si s’adverteix i informa a l'Usuari que les mesures tècniques no són infal·libles ni inexpugnables, motiu pel qual CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ no controla ni garanteix l'absència de virus o altres elements en la connexió o en la descàrrega de continguts des del Lloc Web que causin alteracions bé en els sistemes informàtics (hardware i software) de l'usuari o bé en els documents o fitxers emmagatzemats en els seus sistemes informàtics ni, per tant, es pot tenir a CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ per responsable de l'absència de virus o altres elements o bé dels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la presència de virus i que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics de l'Usuari o en els documents o fitxers emmagatzemats en els seus sistemes informáticos. Al acceptar els Termes i Condicions per la present establertes i, especialment, en remetre de manera voluntària l'Usuari les seves dades de caràcter personal a CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ - a través dels formularis o emplenant els camps requerits en el Lloc Web - l'activitat consisteix:


(i) Prestar serveis de la societat de la informació de subministrament d'informació
(ii) La tramesa de comunicacions comercials i / o promocionals en paper informant als Usuaris de les activitats, esdeveniments, serveis, ofertes promocionals, descomptes, premis, regals, publicitat, notícies, ofertes, productes i altres informació comercial sobre els serveis, productes, activitats i / o esdeveniments relacionats amb l'Activitat d’escapadasingle.cat
(iii) En cas que l'Usuari hagi consentit expressament l'enviament de comunicacions comercials per via electrònica, l'enviament d'aquestes comunicacions per mitjans electrònics informant Usuaris de les activitats, esdeveniments, serveis, ofertes promocionals, descomptes, premis, regals, publicitat, notícies, ofertes, productes i altres informació comercial sobre els serveis, productes, activitats i / o esdeveniments relacionats amb l'Activitat d’escapadasingle.cat 
(iv) La tramesa o transmissió de comunicacions a tercers en nom i prèvia sol·licitud de l'Usuari, el qual facilita voluntàriament a CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ a través de la web escapadasingle.cat, les adreces de correu electrònic d'aquestes terceres persones o contactes, això als efectes que l’usuari pugui activar la funció del lloc web de "recomanar a un amic" o bé pugui compartir imatges, textos, comentaris, fitxers o altres continguts amb altres usuaris o terceres personas
(v) A l'efecte de poder millorar la prestació dels serveis de CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ aquesta podrà destinar les dades de l'Usuari a la realització d'estudis de mercat, estadístiques o la segmentació, categorització o elaboració de perfils, bé en grup o bé de forma individualitzada, això amb base a les dades facilitades voluntàriament pels Usuaris.
(vi) En cas de que l'Usuari hagi contractat el servei d'enviament per missatgeria dels productes i / o serveis adquirits per mitjà d'aquest lloc web, CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ  facilitarà a la corresponent companyia de missatgeria l'accés a les dades d'enviament del receptor de la mercaderia així com el seu correu electrònic a l'efecte del pertinent enviament i, si escau, el servei de seguiment de l’enviament
(vii) La conservació de les dades durant els terminis previstos a les disposicions aplicables.
(viii) Sense perjudici de tot l'anterior, no es consideraran comunicacions comercials i / o publicitàries tota aquella informació enviada per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ - fins i tot per mitjans electrònics - als Usuaris d’ESCAPADASINGLE.CAT amb la finalitat de dur a terme, executar, donar curs i / o desenvolupar qualsevol producte, servei, activitat, esdeveniment i / o prestació subscrita o contractada - tot i que no fos subscrita per mitjans electrònics - per l'Usuari i totes les altres tasques, accions i / o activitats derivades d'aquesta relació contractual, negocial i / o comercial. Les dades de caràcter personal dels usuaris juntament amb els que s'originin com a conseqüència de l'accés, ús, interacció dels usuaris en el nostre lloc web o per la difusió de continguts, informació i imatges pels mateixos usuaris o entre els usuaris, o, si escau, qualsevol eventual subscripció o contractació dels productes o serveis oferts per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ o per intermediació i amb el patrocini directe de CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ a través d'aquest lloc web, només podran ser objecte de tractament en la forma i amb la finalitats dalt establertes i autoritzades pels Usuaris.


3.2.- Drets dels Interessats i el seu exercici

Els Usuaris tenen reconeguda per la indicada Llei Orgànica de Protecció de Dades els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició i, si s'escau, a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials.El interessat podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició o bé podrà revocar el seu consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, enviant una carta a’CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ , carrer Picapedrers 14, 08800 Vilanova i la Geltrú Barcelona (Espanya) o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


4.- accés i ús del Lloc Web


4.1.- accés i Us 
Tant l'accés al Lloc Web com l'ús no consentit que pugui efectuar-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui ho realiza.


5.- Modificació de les Condicions Generals de ús i de la Política de Protecció de Dades i de Privacitat

CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ es reserva el dret a modificar en tot moment i sense previ avís les presents condicions, termes i polítiques de privacitat per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, havent de, l'Usuari, consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l'existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualizació.


6.- Propietat Intel·lectual i Industrial

L’Usuari reconeix i accepta que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual que puguin existir sobre els continguts i / o qualsevol altre element inserit per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ en el present Lloc Web (incloent, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots aquells elements que conformen l’apariencia visual, imatge gràfica i altres estímuls sensorials de les pàgines web que conformen el Lloc Web o "look and feel", marques, logotips, noms comercials, textos, imatges, gràfics, dissenys, sons, bases de dades, programari, diagrames de flux, presentació, arquitectura de navegació, així com els codis font de les pàgines web) pertanyen a CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ i / oa tercers que li han cedit els seus drets. A aquests efectes, s'entendrà com a Lloc web totes aquelles creacions incorporades i expressades per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ a Escapadasingle.cat per qualsevol mitjà i / o suport tangible o intangible, conegut o per conèixer, que sigui objecte de protecció per les disposicions i normatives vigents en matèria de propietat intel·lectual i industrial.Queda autoritzada la mera visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge temporal, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts i / o dels elements inserits per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ al lloc web o a les pàgines que el conformen exclusivament per seu ús personal, privat i no lucratiu per part de l'Usuari, sempre que, en tot cas, s'indiqui l'origen i / o autor dels mateixos i que, si escau, aparegui el símbol del copyright i / o notes de propietat industrial de les seves titulars. En cap cas l'accés al lloc web implica cap tipus de permís, autorització, renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per part dels seus titulars, llevat que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals d'ús del lloc web no confereixen als usuaris cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del lloc web i / o dels seus continguts diferents dels aquí expressament previstos. Queda per tant totalment prohibida la utilització de tals elements, la seva total o parcial reproducció, comunicació i / o distribució amb fins comercials o lucratius, així com la seva modificació, alteració, descompilació i / o qualsevol altre acte d'explotació del lloc web, les seves pàgines i / o dels continguts que en elles s’incorporen. Qualsevol altre ús o explotació de qualsevol dret estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització específicament atorgada per escrit a aquest efecte per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ o el tercer titular dels drets afectats.


Condicions Generals de Contractació


1- Obligacions Prèvies a l'Inici del Procediment de Contractació

S’informa a l'Usuari que, per accedir a la contractació o la utilització dels productes i / o serveis que s'ofereixen en el present lloc web, l'Usuari ha de, amb caràcter previ, tenir coneixement i acceptar les condicions generals de contractació, accessibles en tot moment des del Lloc Web i podent en tot moment aquestes condicions generals de contractació ser impreses i emmagatzemades per l ‘Usuari. Sense perjudici de l'anterior, CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ es reserva el dret d'actualitzar, modificar o bé eliminar en qualsevol moment les presents condicions generals de contractació, i en tot cas reflectir la última data d'actualització en la part superior als "Termes i Condicions d'Ús, Privadesa i condicions generals de contractació".


1.1.- Identificació de les parts contratants

Las presents condicions generals de contractació i de subscripció dels productes, serveis, activitats i / o esdeveniments oferts en el Lloc Web són subscrites, d'una banda, per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ, NIF 53062915Y, amb domicili social a Vilanova i la Geltrú, carrer Picapedrers 14, 08800 (Barcelona). I, d'una altra, per l'Usuari que finalment subscrigui o contracti el servei / producte / activitat / event, les dades de caràcter personal són els que aquest ha consignat, creat, generat o facilitat en el lloc Web i, especialment, a través del pertinent formulari que CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ hagi posat a la seva disposició als efectes oportuns a la página web Escapadasingle.cat. S'entén per Usuari a qualsevol persona física o jurídica que adquireixi, contracti, subscrigui, utilitzi o gaudeixi de qualsevol dels productes, serveis, activitats i / o esdeveniments oferts per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ a la Web Escapadasingle.cat. A l’introduir l'Usuari directament totes les dades incloses en els formularis continguts en el present lloc web, l’Usuari: accepta l'obligació de facilitar dades veraces, exactes i completes sobre la seva identitat i legitimitat; accepta i entén que recaigui directament i exclusivament sobre si mateix la responsabilitat sobre l'autenticitat, exactitud, vigència i veracitat de les dades ja que CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ no té l'obligació de verificar i no verifica la identitat de l'Usuari; reconeix ser major d'edat i que ostenta la capacitat jurídica i d'obrar necessària a fi de subscriure els productes i / o serveis oferts per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ a la Web Escapadasingle.cat; entén i accepta que són necessaris per a la prestació dels serveis i / o productes subscrits i / o per a la realització de les activitats i / esdeveniments contractats a través del Lloc web.En el cas que l'Usuari facilités qualsevol dada falsa, inexacta o incomplet o si CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ tingués motius fundats per dubtar sobre la veracitat, exactitud i integritat dels mateixos , CLUB CLAN podrà denegar l'accés i / o ús present o futur del lloc web o de qualsevol dels seus continguts, productes i / o serveis.


2.- Objecte del Contracte

El contracte té per objecte la regulació de les relacions comercials que sorgeixin entre CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ i els usuaris que subscriguin o contractin els productes, serveis, activitats i / o esdeveniments oferts per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ al Lloc Web Escapadasingle.cat.


2.1 Termes i Condicions

Les presents Condicions Generals de Contractació han de complementar-se i formen part integrant de les Condicions Generals d'Ús i de Contractació així com la Política de Privacitat i de Protecció de dades de caràcter personal d'aquest lloc web (en endavant tot això serà denominat conjuntament com els Termes i Condicions) així com amb aquelles condicions particulars que, si escau, siguin d'aplicació. Els Termes i Condicions han estat elaborades per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ de conformitat amb la normativa d'aplicació, en especial, d'acord amb el que estipula la Llei Orgànica 15/199 9, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista i el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementarias. CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les presents condicions generals de contractació per adaptar-les a les novetats legislatives o jurisprudencials així com a les modificacions o pràctiques de la indústria, tenint en compte en tot moment els interessos legítims dels Usuaris, i l’Usuari consultar periòdicament les presents condicions, termes i polítiques per tal de comprovar o assegurar-se de l'existència de modificacions o canvis a les mateixes, prenent com a referència la data de l'última actualizació. Cap ressenyar que certs serveis i / o productes oferts als Usuaris poden contenir condicions particulars de contractació pròpies que, si s’escau, substitueixen, modifiquen i / o complementen els Termes i Condicions, sent en aquest cas així mateix necessària la prèvia lectura i acceptació de les mateixes.


2.2.- Acceptació

La contractació / subscripció de qualsevol dels serveis, activitats, esdeveniments i / o productes oferts per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ en el Lloc Web Escapadasingle.cat significa, i comporta l'acceptació dels Termes i Condicions sense reserves per part de l'Usuari.


2.3.- productes i Serveis

Els productes, serveis, activitats i / o esdeveniments que en l'actualitat ofereix CRISTINA GONZALEZ el Lloc Web Escapadasingle.cat s'organitzen sota l’ampara del títol de llicència GC-004890 d'agència de viatges. Totes les prestacions de serveis pròpies d'una agència de viatges i que CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ publiciti en la seva pàgina web són prestades per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ com organitzador amb títol -llicència GC-004890.


3. Procés de Contractació

3.1.- Alta en els Serveis

Per a l'accés a aquells serveis, productes, activitats i / o esdeveniments, oferts per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ al lloc Web Escapadasingle.cat, en els que esdevé necessari recopilar les dades de caràcter personal de l'Usuari, s'entén que en completar i enviar aquest qualsevol formulari incorporat en el present lloc web, facilita els mateixos lliure i voluntàriament i que consent i autoritza expressament que CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ reculli i tracti totes les dades de caràcter personal que es sol·liciten per ser necessàries per a dur a terme les finalitats i objectius que es detallen al llarg dels Termes i Condicions.


3.2.- Protecció, Recollida, i Tractament de les Dades de Caràcter Personal de l'Usuari

CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ manifesta que les dades de caràcter personal facilitades per l'Usuari seran tractades de conformitat amb les disposicions normatives vigents en la matèria, en particular, amb observança a les prescripcions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal així com la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic o les disposicions normatives que les sustituyan. Les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris seran tractades de forma confidencial i seran protegits de conformitat amb les disposicions normatives vigents en matèria de dades de caràcter personal, en especial, les esmentades en l'apartat anterior. En que fa a la protecció que es proporciona a les dades de caràcter personal facilitades de forma voluntària pels propis usuaris o bé a petició de CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ al lloc web Escapadasingle.cat amb l'objecte de dur a terme o realitzar qualsevol de les finalitats i / o activitats pròpies d’Escapadasingle.cat conformes a la finalitat de recollida i tractament, es posa de manifest que CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ ha adoptat totes aquelles mesures d'índole tècnica i organitzativa que garanteixen la confidencialitat, integritat i disponibilitat d'aquestes dades, a l'efecte d'evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat i de procurar el corresponent nivell de seguretat als fitxers de CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ segons la naturalesa i sensibilitat de les dades facilitades pels Usuaris d'aquest lloc Web.


3.- Prestació del Servei

La contractació dels productes i serveis accessibles pels Usuaris en el Lloc Web Escapadasingle.cat requereixen d'una prèvia contraprestació per part de l'Usuari, això a l'efecte que pugui utilitzar, gaudir, fer o disposar dels productes, serveis, activitats i / o esdeveniments oferts per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ a través d'aquest lloc Web. Sense perjudici que la mera navegació per el present Lloc Web tingui caràcter gratuït i no requereix la prèvia subscripció o registre de l'Usuari, la subscripció / contractació de dels productes, serveis, activitats i / o esdeveniments oferts en el Lloc Web sí que exigirà el registre de l'Usuari mitjançant un formulari.


4. Forma de prestació del servei

La prestació d'aquests productes, serveis, activitats i / o esdeveniments es regirà segons els Termes i Condicions i, si escau, de conformitat amb les corresponents Condicions Particulars de Contractació previstes per als serveis que així ho especifiquen. L’Usuari entén que la informació continguda sobre els Termes i Condicions així com de les descripcions dels diversos productes, serveis, activitats i / o esdeveniments oferts en el Lloc Web Escapadasingle.cat són suficients i bastants per a l'exclusió de error o confusió en la formació del consentimient.La prestació i contractació dels productes, serveis, activitats i / o esdeveniments es basarà en la contractació per part de l'Usuari de qualsevol dels productes, serveis, activitats i / o esdeveniments presents o futurs que siguin oferts en el Lloc Web Escapadasingle.cat per CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ. Sense perjudici de l'anterior, en acceptar les presents Condicions Generals de contractació, l'Usuari accepta i reconeix que les fotografies, dibuixos i / o imatges de les activitats, esdeveniments, productes o serveis que CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ pugui exposar a la seva pàgina web Escapadasingle.cat es realitza a títol merament orientatiu i / o il·lustratiu sense que les mateixes hagin de coincidir o assemblar-se a l'activitat, esdeveniment, servei o producte finalment proporcionat o realitzat per l'Usuari, no representant això en cap suposat una falta de conformitat amb el servei, producte, activitat o esdeveniment finalment contractat o subscrit per l’Usuari. El servei / contracte subministrat / subscrit té caràcter personal i intransferible.


5.- Dret de Desestiment

Si el client desisteix del viatge, després de la formalització, almenys, del dipòsit exigit per considerar ferma la reserva, haurà d'indemnitzar l'agència de viatges amb l'abonament de les despeses de gestió (ocasionades a l'agència venedora), les despeses d'anul·lació justificades (ocasionades a l'agència organitzadora i als proveïdors turístics) i una penalització consistent en el 15% de l'import total del viatge si l'anul·lació es produeix entre els 15 i els 10 dies naturals anteriors a la data d'inici del viatge, en el 25% si es produeix entre els 10 i 3 dies naturals, en el 50% si es desisteix en les 48 hores anteriors i en el 100% si no es presenta a l'hora prevista per a la sortida. En qualsevol cas, les conseqüències econòmiques de l'anul·lació en cas de condicions especials de contractació (com tarifes de transport de preu reduït o exigències econòmiques en determinats proveïdors) es repercutiran sobre el client sempre que el contracte hagi deixat constància.


6.- Modificació del viatge per part de l'organitzador

Quan l'organitzador es vegi obligat a modificar de manera significativa els elements essencials del viatge, ho haurà de notificar per escrit al client el més aviat possible perquè aquest pugui optar entre rescindir la reserva o el contracte, amb dret al reemborsament íntegre de les quantitats pagades, o bé acceptar les conseqüències de la modificació del viatge inicial. En el cas que el client no comuniqui per escrit la seva decisió en els tres dies hàbils següents a la notificació, s'entendrà que opta per la rescissió de la reserva o del contracte. Es consideren causes suficients per a la modificació del viatge els casos de força major (circumstància aliena, anormal i imprevisible) com a falta de disponibilitat en allotjaments sol·licitats, canvis climàtics o d'establiments / proveïdores de serveis que afectin la realització de la ruta planificada.

7.-  No execució o substitució del bé o servei contractat

En el supòsit que CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ no pugui prestar o realitzar servei, producte, activitat i / o esdeveniment finalment contractat o adquirit per l'Usuari per causes de força major o per causes alienes o no imputables a CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ, l'Usuari ha de ser informat d'això i tindrà dret a triar entre un altre producte / servei de similars característiques i qualitat i que CRISTINA GONZALEZ JIMENEZ estigués en posició d'oferir o de proporcionar o el reemborsament total de la quantitat abonada en un termini màxim de 30 dies a comptar de la dalt ressenyada comunicació.


8.- Disposicions Generals


8.1.- Responsabilitat del Venedor

Per el el que fa a la responsabilitat del venedor per la venda de béns de consum i de subministrament de béns a distància s'atendrà al que disposa la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista i en el Reial decret legislatiu 1 / 2007, de 16 de novembre pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries o les normes que substitueixin les mateixes.

Imprimeix Correu-e

2018 - ESCAPADES DE CAP DE SETMANA - TROBARÀS LA TEVA -

RUNNING STAGE
RUNNING STAGE
Cap de setmana del 17 de març
Vilanova i la Geltrú
..........
100€

RESERVA ARA PER NOMÉS 15€

INCLÒS

 • Nit de dissabte a l'aparthotel Atenea Park
 • Esmorzar de diumenge a l’hotel
 • Avituallaments running del diumenge

ACTIVITATS

 • Pla d'entrenament i dieta personalitzats
 • Propiocepció i running amb tècnica(5km)
 • Passeig per la platja
 • Sessió d’observació solar amb telescopi
 • Introducció trail running, sortida (5km)
 • Running 10 km (avituallaments)

ALTRES

 • Assegurança d’accidents 

Planning i més informació

AMB GUST DE NATURA
AMB GUST DE NATURA
Cap de setmana del 7 d'abril
Montseny
(Edat recomanada +35)
125€

RESERVA ARA PER NOMÉS 15€

INCLÒS

 • Nit de dissabte a l’hotel Husa Sant Bernat
 • Esmorzar de diumenge a l’hotel
 • Snack de mig matí
 • Dinar a la formatgeria can Gorgs

ACTIVITATS

 • Sortida de trekking fins Sant Marçal
 • Joc en grup
 • Observació i foto 150x de la lluna
 • Fem estiraments amb Nordic Walking
 • Visita i cata a la formatgeria Can Gorgs

ALTRES

 • Assegurança d’accidents 
 • Prèstec bastons nordic walking

Planning i més informació

MAR I MUNTANYA
MAR I MUNTANYA
Cap de setmana del 19 de maig
Sitges
(Edat recomanada fins 55)
150€

RESERVA ARA PER NOMÉS 15€

INCLÒS

 • Nit de dissabte a l’hotel Ibersol Antemare (Sitges)
 • Esmorzar de diumenge a l’hotel
 • Snack de mig matí
 • Dinar al monestir Sakya Tashi Ling

ACTIVITATS

 • Sortida en caiac amb monitor
 • Passejada i visió amb telescopi terreste
 • Sortida de trekking (21km) monestir Sakya Tashi Ling
 • Visita guida al monestir

ALTRES

 • Assegurança d’accidents 

Planning i més informació

AVENTURA ANEM!
AVENTURA ANEM!
Cap de setmana del 23 de juny
Vilanova i la Geltrú
(Edat recomanada fins 50)
120€

RESERVA ARA PER NOMÉS 15€

INCLÒS

 • Nit de dissabte a l’aparthotel Atenea Park
 • Avituallament final a la gimcana nocturna
 • Esmorzar a l'hotel
 • Snack de mig mati
 • Dinar pícnic al castell d’Olèrdola

ACTIVITATS

 • 3 hores d’activitat d’aventura a ‘Les Deus’
 • Joc de grup
 • Gimcana nocturna
 • Ruta de trekking 13 km
 • Visita al poblat ibèric d’Olèrdola

ALTRES

 • Assegurança d’accidents 

Planning i més informació

VINS DE LUXE I GALAXIES
VINS DE LUXE I GALAXIES
Cap de setmana del 14 de juliol
Alt Penedés
(Edat recomanada: +35)
120€

RESERVA ARA PER NOMÉS 15€

INCLÒS

 • Nit de dissabte a l'hotel Sol i Vi
 • Esmorzar del diumenge a l'hotel
 • Snack de mig matí
 • Dinar pícnic al parc natural Garraf

ACTIVITATS

 • Curs de nordic walking
 • Joc en grup
 • Visita guiada al celler de Can Bas
 • Visita guiada a l’ermita
 • Nit d’astronomia professional
 • Sortida de trekking pel parc natural

ALTRES

 • Assegurança d’accidents 
 • Préstec bastons nordic walking
* Lluna nova

Planning i més informació

4 ELEMENTS
4 ELEMENTS
Cap de setmana del 08 de setembre
Banyoles
(Edat recomanada +35)
110€

RESERVA ARA PER NOMÉS 15€

INCLÒS

 • Nit de dissabte a l’hotel Mirallac, en habitació doble compartida
 • 2 Snack pack de mig mati
 • Dinar picnic al parc volcànic

ACTIVITATS

 • Ruta trekking  12 km ;  llac de Banyoles - Estunes
 • Ruta tour Santa Pau-Castellfollit de la Roca-Besalú
 • Ruta trekking  15 km; La Fageda-Santa Margarida-Croscat

ALTRES

 • Assegurança d’accidents

Planning i més informació

CAVES I ESTELS
CAVES I ESTELS
Cap de setmana del 13 d'0ctubre
Alt Penedés
(Edat recomanada:+35)
120€

RESERVA ARA PER NOMÉS 15€

INCLÒS

 • Nit de dissabte a l'hotel Sol i Vi
 • Esmorzar de diumenge a l’hotel
 • Snack de mig mati
 • Dinar pícnic al parc natural del Garraf

ACTIVITATS

 • Visita guiada Centre d’Interpretació del Cava
 • Passejada per les vinyes
 • Visita guiada al celler Pere Ventura
 • Nit d’astronomia professional
 • Sortida de trekking parc natural Garraf

ALTRES

 • Assegurança d’accidents 
* Lluna nova

Planning i més informació

TOT RELAX
RELAX IOGA I MINDFULNESS
Cap de setmana del 24 de novembre
Montseny
..........
140€

RESERVA ARA PER NOMÉS 15€

INCLÒS

 • Nit de disabte a l’hotel Muntanya Lodge
 • Esmorzar de diumenge a l’hotel
 • Snack de mig mati

ACTIVITATS

 • Sessió d’Ioga
 • Piscina climatitzada
 • Observació i foto de la lluna amb telescopi
 • Green walking

ALTRES

 • Assegurança d’accidents 

Planning i més informació

ESCAPADASINGLE.CAT

Totes les nostres propostes d'experiències són singulars i úniques, però tenen en comú una característica fonamental, en totes es destina 'temps per a vosaltres', es tracta de crear un ambient agradable i sa, amb activitats en què les persones es relacionin entre si i detectin les seves afinitats. La nostra màxima seria aconseguir crear nous grups d'amics i qui sap si potser, noves parelles que decideixin viure juntes les seves vides.
Tens algun dubte?, desitjes més informació?, sou un grup?
Tots els preus tenen inclòs l'IVA i les taxes turìstiques

Cristina sera la teva guia

Em dic Cristina, seré la teva guia a les escapades
Llicenciada en Ciències Empresarials i guia turístic
Corredora de trail running,  socorrista de muntanya i instructora de nordic walking

 

OST logo white
OUTDOOR SPORTS & TOURISM  - FULLY LICENSED TOUR OPERATOR AND TRAVEL AGENCY GC-004890  
C/ Picapedrers 14, Vilanova i la Geltrú (Barcelona) 
 

info@odoorsport.com